Facility

 

 Nabízíme a zajišťujeme

 Služby spojené se správou budov a areálu, zajištění provozu recepcí a vrátnic

 Služby Bezpečnostního poradenství a odborné konzultace

  • zajišťujeme bezpečnostní audity, controlling a reporting (penetrační testy, kontrolní nákupy, aj.)
  • návrhy řešení krizových situací a mimořádných událostí (krizový management)
  • zajišťujeme školení, lektorskou a přednáškovou činnost v oblasti komerční bezpečnosti (BOZP, PO, safety a security)

 Úklidové služby

Služba je prováděna vlastními zaměstnanci SBS IBEX nebo prostřednictvím úklidové služby partnera

Požadované služby upravujeme dle potřeb a  požadavku objednatele:

  • pravidelný (periodický) úklid - denní, týdenní, měsíční
  • nepravidelný úklid - dle zadání a požadavků klienta ( např. 2x týdně ...)
  • mimořádný úklid - sezonní (odklízení sněhu), nárazový (po sportovních a kulturních akcích)

Celková kalkulace ceny bude provedena dle  výkonu  poskytovaných  služeb  po  dohodě s  objednatelem.

Kontrolu a kvalitu vykonané práce úklidových skupin provádí odpovědný zaměstnanec agentury IBEX a pověřená osoba klienta.  

                                                                           Images