Ceník

 

                                                         

                                              Security

Fyzická ostraha

         Ceny poskytovaných služeb lze upravovat s ohledem na bezpečnostní rizika,

        standardy,specifika a požadavky Objednatele. Jejich konečná výše je

        předmětem vzájemné dohody smluvních partnerů

Ceny ostatních poskytovaných služeb se stanovují podle vzájemné dohody s objednatelem při uzavírání smlouvy. 

                                                                           Safety

Elektronická ostraha zajišťovaná pultem centralizované ochrany

    Jednorázový poplatek napojení EZS na                    PCO       1475,-Kč bez DPH                                                                                                        

   Měsíční střežení (dle velikosti objektu a                zabezpečení)           

      od 500,-Kč do 4000,-Kč bez DPH
   Neodůvodněný výjezd zásahové skupiny               zaviněný pracovníky Objednatele      400,-Kč bez DPH

 

                                                         

                                                                          Facility

Poradenství

Cena je upřesněna dle požadavku klienta

Ceny poskytovaných služeb lze upravovat s ohledem na bezpečnostní rizika, standardy, specifika a požadavky Objednatele. Jejich konečná výše je předmětem vzájemné dohody  smluvních partnerů.